Telefon
WhatsApp

Chiller Sistemi Çeşitleri

Chiller sisteminin çeşitleri çeşitler arasındaki ayrım ısı kaynağının yönünden dolayıdır. Eğer ısının yönü havaya doğruysa hava soğutma sistemi, ısı suya atılıyorsa su soğutma gruplarıdır. Chiller sisteminin çeşitleri 5 tanedir. Bunlar; su soğutma sistemi, hava kaynaklı soğutma sistemleri, ısı pompası soğutma sistemleri (heat pump chiller), serbest soğutma sistemleri (free cooling chiller) ve 4 borulu soğutma sistemleridir. Aynı zamanda hava kaynaklı soğutma sistemi kendi içerisinde 2 gruba ayrılır. Dünyada genellikle su soğutma sistemleri ve hava soğutma sistemleri kullanılmaktadır.

HAVA SOĞUTMALI CHİLLER

Hava soğutma chiller gruplarının ortam havası tarafından soğutulan bir kondensetere sahiptir. Hava soğutmalı sistemin çalışma prensibi chillerin içerisinde bulunan soğutucu gazın; kompresör ve evaporatörün üzerinden edindiği edindiği enerjinin hava soğutma pillerinin üzerinde atması düzeneği ile çalışır. Kompresör de sıkıştırılmış yüksek ısıda ki gaz kondensere gönderilir. Pil üzerinde ki havanın akışının sağlanması için soğutucuların yardımı gerekir. Hava akışının sağlanmasıyla birlikte ısı alışverişi gerçekleşmiş olur. Gazın yüzeyinde bulunan sıcaklığın havaya iletilmesiyle soğutma işlemi tamamlanır.

SU SOĞUTMALI CHİLLER

Su soğutmalı chiller, hava soğutmalı chillerden farklı çalışma prensibine sahiptir. Bu farklılıktan birincisi kondenserin sırasındaki sıcak gazı su ile soğutur. Bir diğer farklılık ise gazın soğutulması için hava soğutmalı piller yerine su kullanan veya ısı değiştiriciler kullanılmasıdır. Su soğutmalı chillerin çalışma prensibi ise ilk olarak kondenser içerisinde dolaştırılacak olan soğutma suyunun temini sırasında su kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bu su kaynakları; akarsu, deniz, soğutma kulesi olabilir. Su soğutmalı chiller sistemlerinde genel olarak sistemin yerleştirilecek alanının kısıtlılığı, su maliyetinin düşük olduğu yerlerde kullanılır. Gazın soğutulması içinse Shell ve tube (kovan tipleri) ya da heat exchanger (ısı değiştiriciler kullanılmalıdır. Kondanser hacminin bir bölümünde bulunan soğutma kulesinde su dolaşır. Diğer bölümünde sıcaklığı ve basıncı yüksek soğutucu akışkan bulunur. Böylelikle kondanser içinde gaz ve su birbirine temas etmez ve ısı geçişinde bunarak soğutucu akışkan ısısını suya verir ve genleşme valfine yoğunlaşarak gider. Isınan su tekrardan soğutulması için soğutma kulesine gönderilir ve su soğutmalı işlem gerçekleşmiş olur.

ISI POMPASI SOĞUTMALI (HEAT PUMP) CHİLLER

Isı pompası soğutma sistemi evsel tip ısı pompalarından daha kapsamlıdır. Bu chiller çeşidi yazın soğutma kışın ısıtma özelliğine sahiptir.Dört tane vanası bulunur. Çalışma sistemiyse kompresörden gelen sıcak gaz, ısıtma talepli kullanılıyorsa evaporatöre, soğutma talepli kullanılıyorsa kondansere gönderilir.

DÖRT BORULU CHİLLER

Isı pompalı chiller de dört vana bulunurken bu chiller çeşidinde adından da anlaşılacağı üzere dört adet boru bulunmaktadır.Boruların ikisi sıcak su gidiş-gelişi için, diğer iki boruysa soğuk su gidiş-gelişi içindir.İsteğe bağlı ısıtma veya soğutma yapabilmektedir. Bu sistem genellikle sanayilerde tercih edilir.

SERBEST SOĞUTMALI (FREE COOLING) CHİLLER

Doğal soğutmalı sistemi olarakta geçen bu çeşit ortaya çıkışı, yazın mevsiminde de kış mevsiminde de soğutma işlemi yapılmasının istenmesiyle birlikte oluşur.